maanantai 9. heinäkuuta 2012

Etäpuheterapian erikoislaitteet


Etähammaslääketieteen kirjallisuutta tutkiessani vastaani on tullut toinen toistaan mielenkiintoisempia laitteistoja oraalialueen tutkimiseen. Maailmalla etähammaslääketiede on paljon tutkittu lääketieteen ala ja tutkimuksista on noussut tarve kehittää juuri tälle lääketieteen alalle soveltuvia konkreettisia laitteita.

Koska sekä hammaslääketieteessä että logopediassa ammattilaiset usein toimivat pääasiassa asiakkaidensa oraalialueella, on ymmärrettävää että erikoislaitteistojen tarve etänä toteuttavissa palveluissa nousee esiin. Puheterapian saralla erityislaitteita ei ole toistaiseksi juuri kehitetty kaupalliseen tarjontaan, mutta etähammaslääketieteen alalla laitteita on jo olemassa. Yllä kuvassa näkyy esimerkiksi GlobalMedin valmistama Total Exam 2 Examination -kamera. Myös muilta valmistajilta on saatavilla vastaavanlaisia tuotteita.

Videovälitteisen terveydenhuollon suurin haaste on luonnollisesti fyysisen kontaktin puuttuminen asiakkaaseen. Tämän aspektin puutos pakottaa ammattilaiset keksimään vaihtoehtoisia keinoja perinteisten palveluiden tarjoamiseksi - luonnollisesti samoin eettisin kriteerein kuin perinteisestikin tarjottua palvelua.

Videovälitteisen puheterapiankin yleistyessä tullaan huomaamaan, että joidenkin toimenpiteiden suorittamista varten erikoislaitteistot ovat lähes välttämättömiä. Toisaalta, ne tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia: kameralla tehty oraalialueen tutkimus on tarkasteltavissa myöhemmin uudelleen esimerkiksi kollegan konsultaatiota varten, ja HD-laatuinen kuva yhdessä tehokkaan valaistuksen kanssa tarjoaa jopa paremman kuvan oraalialueesta kuin paljas silmä. Laite lähettää kuvan reaaliajassa tietokoneruudulle, josta kuvaa voidaan tarkastella etänä.

USB-endoskooppi oikealla
Kokeilin kuinka endoskooppikamera toimisi videovälitteisesti toteutetun oraalialueen tutkimuksen apuna. Heikon kuvaresoluutionsa sekä verrattain suuren kokonsa ja epätarkoituksenmukaisen muotonsa vuoksi muuhun käyttöön tarkoitetulla endoskoopilla ei valitettavasti pystyttäisi oraalialueen perustutkimusta etäpuheterapian keinoin toteuttamaan. Mielenkiintoni etähammaslääketieteen erikoislaitteistoja kohtaan kuitenkin heräsi. Ne voisivat hyvinkin palvella tarkoitusta myös etäpuheterapian tapauksessa.

Valitettavasti laitteiden toistaiseksi kallis hinta ja vaikea saatavuus hankaloittavat laitteiden hankintaa. Yllä kuvissa esiintyvät "spaattelikamerat" voivat kuitenkin tulevaisuudessa olla osa videovälitteisesti toimivan puheterapeutin työkalupakkia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti