sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

Pro graduni esittelyssä Tutori-lehdessä

Tutori-lehden kuva
Pro gradustani on kirjoitettu artikkeli graduyhteistyökumppaninani toimivan Tutoris Oy:n Tutori-lehteen. Ohessa juttu luettavaksi kaikille aiheesta kiinnostuneille:

Tutkimusta ja kokemuksia etäpuheterapiasta 

Eveliina Immonen, logopedian opiskelija Oulun yliopistolta valmistelee etäpuheterapiaa tottunein elein. Eveliina on muutaman viikon ajan tavannut toisella puolella Suomea asuvia lapsiasiakkaitaan. Tietyt rutiinit alkavat jo löytyä ja lapset tulla tutuiksi.
 
- On hienoa, että voin saman aamupäivän aikana pitää terapiaa lapsille, jotka asuvat 800 km:n päässä toisistaan. Ilman tekniikkaa ja etälaitteita tämä ei olisi millään mahdollista. Jo pelkkään ajamiseen menisi kokonainen työpäivä, Eveliina iloitsee.
 
Eveliinan antama etäpuheterapia on osa Tutoriksen Etäterapia-kehittämishanketta ja Eveliina tekee aiheesta myös opintoihinsa kuuluvaa progradu-työtään.
 
- Suomi on maantieteellisesti laaja maa eikä kaikkialle riitä kuntoutuksen asiantuntijoita. Etäisyydet ovat pitkiä ja palveluntarjoajia on rajatusti. Etäkuntoutus voi olla ainoa keino saada tarvittavaa kuntoutusta. Etenkin, jos kuntoutuja tarvitsee erityisosaajan, kuten änkytysasiantuntijan neuvoja, kannattaa terapia toteuttaa etälaittein. Tavoitteenahan on mahdollistaa paras mahdollinen kuntoutus kaikille suomaisille asuinpaikasta riippumatta, kertoo Tutoriksen etäterapian projektipäällikkö, puheterapeutti Arja Kangas.
 
Kangas vakuuttaa, että tekniikka on varsin helppokäytöistä ja toimintavarmaa tänä päivänä. Sen käyttäminen ei ole enää mikään ongelma. Merkittävässä osassa Suomen kuntia on jo monenmoisia videoneuvottelulaitteita. Tällöin etäterapian aloittaminen ei edellytä kunnalta edes laitehankintoja. Tarvitsee vain varmistaa laitteiden yhteensopivuus.

EtäTutorin avulla voidaan monipuolistaa kuntoutusvaihtoehtoja ja lisätä asiakaskohtaisten kontaktien määrää viikoittain. Asiakas on vain soiton päässä eikä asiantuntijan tarvitse ajaa pitkiä matkoja asiakkaan luokse. Etälaitteet soveltuvat monenlaiseen kuntoutukseen niin yksilö-kuin ryhmäkuntoutukseen; puheterapiaan, fysioterapiaan, toimintaterapiaankin. Myös työnohjausta järjestetään jo nyt ympäri Suomen etälaitteiden avulla. Etäterapian soveltuvuus pohditaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti tilaaja-asiakkaan ja kuntoutujan kanssa.
 
Kokemukset kannustavia ja positiivisia

Lasten kuntoutuksessa on aina joku aikuinen läsnä. Se voi olla jompikumpi vanhemmista, päiväkodin avustaja tai vaikkapa lastentarhanopettaja. Aikuinen valvoo lapsen keskittymistä, hän voi tarvittaessa säätää kameraa ja on muutoinkin varmistamassa, ettei mitään yllätyksiä tule vastaan.

- Aikuisen läsnäolo ei sinänsä ole poikkeuksellista. Siihen pyrittäisiin, vaikka olisimme fyysisesti samassa paikassakin. Tutoriksen yhteisöllisessä terapiassa vanhemman läsnäololla varmistetaan kuntoutuksen siirtyminen jokapäiväiseen arkeen. Aikuiset pääsevät seuraamaan, millaisia harjoitteita teemme lasten kanssa ja voivat sitten tehdä niitä myös terapiakertojen välillä, Arja Kangas kertoo.
 
Vanhemman läsnäolossa on tärkeää myös, että heillä on mahdollisuus kysyä terapeutilta ohjeita tai perusteluja, miksi joitain harjoitteita tehdään ja miten. Kotitehtävien antaminen on helpompaa ja voin varmistaa, että ne tehdään oikein.
 
Kokemukset ovat tähän mennessä olleet varsin kannustavia. Eveliina on erityisen ilahtunut siitä, että etäpuheterapiassa voi hyvin pitkälle käyttää samoja materiaaleja kuin tavallisessa puheterapiassa.
 
- Syntyy helposti mielikuva, että etäterapia vaatisi hurjasti hienoa teknistä laitteistoa; dokumenttikameroita ja muuta. Itse olen kuitenkin huomannut, että perusmateriaalilla pääsee hyvin pitkälle. Materiaalin ei myöskään tarvitse olla sähköistä vaan esimerkiksi kuvia voi näyttää kameran kautta aivan mainiosti, Eveliina Immonen kertoo kokemuksistaan
 
Valmisteluaikaa ja keskittymistä etäpuheterapia sen sijaan vaatii hiukan enemmän, vielä himpun verran huolellisemmin, koska terapeutti ei voi vain häipyä kamerasta etsimään puuttuvaa materiaalia. Kaikki, mitä aiot puolituntisen aikana käyttää, pitää löytyä kätesi ulottuvilta. Ympäristön rauhallisuudella näyttäisi myös olevan iso merkitys.
 
- Tiedonpuute vaikuttaa siihen, että ihmisillä on ennakkoluuloja, eivätkä ole valmiita edes kokeilemaan etäkuntoutusta. Näitä ennakkoluuloja pyrimme kumoamaan tutkimuksella ja keräämällä lisää kokemuksia.
 
Uraauurtavaa tutkimusta etäterapiasta
 
Eveliinan innostus etäpuheterapiaan lähti opintoihin kuuluvasta asiantuntijaesitelmästä, jonka hän teki Tutorikselle etäpuheterapiasta. Samasta aiheesta syntyi kandin opinnäytetyö ja nyt edelleen progradu-tutkielma Oulun yliopistolle. Eveliinalla on datanomin pohjakoulutus, joten tekniikan ja logopedian opintojen yhdistäminen oli luontevaa.
 
Eveliinan gradu käsittelee lasten äännevirheiden kuntoutus etäpuheterapialla. Tavoitteena on selvittää, mitä erityispiirteitä etäpuheterapiassa pitää huomioida verrattuna perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan puheterapiaan; mitä tekniikan osalta on huomioitava, mitä terapeutin ja mitä kuntoutujan tulee huomioida. Lisäksi tavoitteena on tutkia, millaisia tuloksia etäterapialla saadaan aikaiseksi lasten äännevirheiden kuntoutuksessa.
 
Gradussa tutkitaan myös, miten tyytyväisiä kuntoutujat ja heidän taustayhteisönsä ovat menetelmään. Pääosin vastauksia haetaan vanhemmilta ja avustajilta, mutta myös lapsilta kysytään heidän tuntemuksiaan.
 
Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen osallistuvien lasten artikulaatiovirheet sekä kielellinen taso kartoitetaan. Kuntoutusjaksolla keskitytään artikulaatiovirheiden kuntoutukseen. Kolmannessa vaiheessa, kuntoutusjakson päätteeksi, lasten artikulaatiovirheet kartoitetaan uudelleen ja verrataan tietoja alkuarviointiin. Loppuarvioinnin jälkeen sekä lapsille että heidän kanssaan kuntoutukseen osallistuneita avustajia sekä lasten vanhempia haastatellaan.
 
Suomessa etäpuheterapia on varsin uutta. Missään päin Suomea sitä ei käytetä vielä vakiintuneena palvelumuotona. Joitain kokeiluja ja kehittämishankkeita on ollut, kuten Kytke-hanke Pohjois-Suomessa, minkä osana pilotoitiin aivoinfarktipotilaiden kuntoutusta etälaittein.
 
- Olemme selvästi jäljessä esimerkiksi naapurimaastamme Ruotsista, jossa etäpuheterapia on ollut vakituisessa julkisessa käytössä jo kymmenisen vuotta. Myös Australiassa ja Yhdysvalloissa etäpuheterapiaa on käytetty jo pitkään. Ruotsissa on maakuntia, joissa etäisyysrajana on 50 km. Mikäli asiakas asuu yli 50 km päässä puheterapeutista, terapia toteutetaan etälaittein, Eveliina kertoo.
Ulkomailla toteutetuissa tutkimuksissa videovälitteisesti toteutettu puheterapia on havaittu yhtä luotettavaksi ja tehokkaaksi kuin perinteisesti toteutettu puheterapia. Suomalaista tutkimustietoa etäpuheterapiasta ei ole saatavilla laisinkaan. Teemme siis uraauurtavaa tutkimusta valtakunnan tasolla ja auraamme muille tietä, Eveliina kertoo ylpeänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti